TOPICS

ถนนของกรุงโตเกียว เป็นข้อความที่เกิดจากการรวบรวมและเรียบเรียงจากทั่วโลก
และ KIRA เป็นการออกแบบดีไซน์ จากคำนิยามของคำว่า “ถนนของกรุงโตเกียว” เข้ากับรสนิยมของ
ชาวญี่ปุ่นสมัยใหม่
หากรถ KIRA ขับผ่านไปตามถนนในเมืองจะเหมือนล่องเรือ เป็นดังเช่นความพยายามที่จะออกแบบดีไซน์
ให้รถดูทันสมัยซึ่งไม่ยึดติดกับกฏเกณฑ์การดีไซน์ของรถทั่วไป

KIRA เป็นเหมือนดั่งการปรากฎตัวในนวนิยายคลาสสิคของชาวญี่ปุ่น ที่มีความหมายว่า ผ้าทะแยงสีขาว หรือ
ผ้าไหมสีพื้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม, เสื้อผ้าที่สวยงาม
เราเลือกที่ไม่แสดงถึงรูปลักษณ์ที่เป็นรถแข่งทั่วไป แต่เราเลือกที่จะแสดงว่าให้เห็นถึงรูปล่างที่ดูสมส่วนซึ่ง

กระจกบังลมหน้าออกแบบมาในรูปทรงสปอร์ตเพื่อใช้บังแดด และคอนโซลกลางเหมือนเข็มกลัด
เบาะรถเปรียบเหมือนชุดกิโมโน เป็นต้น ทางบริษัทได้รับแนวรับการออกแบบนี้จากแฟชั่นข้างถนน ซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปตามหลากหลายพื้นที่