DESIGN

Design

บริษัทตะหนักดีถึงกระบวนการและแนวโน้มในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งแนวทางของการออกแบบจะต้องเริ่มจากขั้นตอนเบื้องต้นนี้

Styling

ในยุคสมัยใหม่การออกแบบคอนเซ็ปทำขึ้นเพื่อให้ใช้ได้จริงในขั้นตอนการผลิต
ซีแวกซ์สามารถการันตีได้ทั้งด้านคุณภาพและคุณค่าของการออกแบบ ซึ่งรองรับได้ครบถ้วนในทุกๆ ขั้นตอนของการผลิต

design_pic01

・รับปรึกษาและให้คำแนะนำด้านการออกแบบ
・รับเขียนและออกแบบคอนเซ๊ป
・รับวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบ
・รับสเก็ตแบบตามไอเดีย
・รับทำการแสดงผลจากไอเดียสเก็ต
・รับออกแบบบรรจุภัณฑ์
・วางแผนระบบภายในรถ
・วางแผนด้านสี
・บริการติดตามผลลัพธ์จากด้านการออกแบบดีไซน์ในขั้นตอนการผลิต

ปัจจุบันในยุคของข้อมูล หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคของการออกแบบดีไซน์
บริษัทมุ่งเน้นในทุกๆ กลุ่มข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงแนวโน้มและความต้องการของผู้บริโภค
นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นถึงมูลค่าจากความคิดสร้างควบคู่ไปกับเสียงตอบรับจากผู้บริโภค
นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้จริงในขั้นตอนการผลิต
แผนกออกแบบดีไซน์ จะมีส่วนร่วมในการวางแผนและพัฒนาการออกแบบดีไซน์
ด้านอุตสหกรรมการผลิตทั่วไป จนถึงส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์
บริษัทสามารถตอบสนองและรองรับความต้องการในทุกๆ กระบวนการด้านดิจิตอลที่ใช้ในการพัฒนาและการออกแบบดีไซน์
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนวางแผนงาน เสนอคอนเซ๊ปงาน ในรูปแบบพรีเซ้นเทชั่นภาพเคลื่อนไหวและการสเก็ตภาพ
ต่อเนื่องไปยังขั้นตอนการผลิต ของการทำ Clay Model, การทำข้อมูล Surface Data, การทำ Mock-up
เพื่อให้แสดงเห็นภาพและทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปใช้ในกระบวนการผลิตจริง

Digital Mock-up

บริษัทสามารถนำสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาให้เห็นรูปร่างจริงได้ในรูปแบบดิจิตอล ผ่านโปรแกรม Alias, ต่อยอดด้วยการทำให้เห็นโมเดลภาพจริงในรูปแบบ 2D Sketch
รวมไปถึงภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ CG Animation

design_pic02

・แบบจำลองเสมือนจริง
・ภาพเคลื่อนไหวCG

ปัจจุบัน การออกแบบดีไซน์ในรูปแบบดิจิตอลในขั้นตอนเบื้องต้นเป็นสิ่งที่จำเป็น
เนื่องจากสามารถใช้ตรวจสอบความซับซ้อนในจุดต่างๆ จากการออกแบบดีไซน์ และจะเป็นการง่ายต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ข้อมูลในรูปแบบของไฟล์
เพื่อนำไปต่อยอดใช้ในขั้นตอนการ modelling data
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การทำ Alias และ Digital mock-up ที่แผนกออกแบบดีไซน์ของทางบริษัท ให้บริการอยู่นั้น
ถือเป็นธุรกิจหลัก ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นภาพจริงผ่าน 2D Sketch
และ การผลิตภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบ CG
การทำ CG ต้องใช้ Alias เพื่อสร้างข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ทั้งในส่วนของภาพลายเส้นและเพลนที่สร้างขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของนักดีไซน์ที่ต้องการจะสื่อ
เนื่องจากการทำ CG เป็นขั้นตอนเบื้องต้นก่อนนำไปใช้ modelling งานจริง,
ดังนั้นผู้ทำAias จึงจำเป็นต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งในด้านการออกแบบ และการmodeling