TOPICS

ลักษณะเฉพาะของภายนอกรถ “รูปลักษณ์ของการขับขี่”

ตอกย้ำให้เห็นภาพของความสปอร์ต หรือแสดงนัยยะ “ความคล่องตัวในการขับขี่” ซึ่งเรามุ่งเน้น
การแสดงออกให้เห็นความรู้สึกโดยรวมและความรู้สึกการขับขี่รถ 4 ล้อ ด้วยองค์ประกอบจาก
ความคมชัดและเสน่ห์ของพื้นผิวตัวรถภายนอก ซึ่งอ้างอิงจากรูปลักษณ์ของลิ่ม
การให้ผิวบวกและลบได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดความรู้สึกปริมาณและความตึง
เราใส่ใจในความรู้สึกของปริมาณที่ทำในส่วนของผิวลบ
มันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงที่บังโคลนหน้า ซึ่งเราเน้นให้รูปลักษณ์ของการขับขี่ “GENOS”
เส้นแนวขวางที่แบ่งบนบังโคลนหน้า แสดงให้เห็นแนวคิดของรถที่ว่า “ความมีเสน่ห์”
รูปร่างส่วนหน้านี้เป็นส่วนที่ช่วยลดแรงเสียดทานของอากาศ ซึ่งได้รับการทดสอบ
ด้วยการวิ่งทางตรงและทางขึ้นเขามีกำลังที่เพียงพอ
หากเกิดอุบัติเหตุรถชนคนเดินถนน รถคันนี้ยังสามารถช่วยแรงกระแทกและลดการสูญเสียได้
กระจกหลังคาเชื่อมต่อกับกระจกส่วนหน้าซึ่งเป็นความคิดแนวใหม่ซึ่งแตกต่างจากกระจกหน้าแบบเต็ม
หรือกระจกหน้าแบบซันรูฟ ซึ่งเป็นแสดงออกถึงความแข็งแรงของตัวรถ แต่ให้ความรู้สึกที่เบาขณะขี่
ไม่มีคำบรรยายใดได้ดีไปกว่า กระจกหลังคาทำให้ภายในรถดูน้ำหนักเบาเหมือนบินไปในอากาศ

ลักษณะเฉพาะของภายในรถ “เหมือนการตัดไม้ไผ่”

เป็นคำพูดที่ใช้แสดงถึงความเป็นงดงามในประเทศญี่ปุ่น การออกแบบเลียนแบบจากธรรมชาติ
เป็นกระแสนิยมของการออกแบบภายในรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีของการขึ้นรูปพลาสติก
การออกแบบดีไซน์จากคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่อาจได้ผลลัพธ์ออกมาไม่น่าพอใจเท่าใดนัก
ดังนั้นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและมีเสนห์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยของลวดลาย การใช้อารมณ์ของศิลปิน
ซึ่งส่งผลให้ได้รับการตัดสินที่ดีกว่า มันก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับขี่ที่ปลอดภัย
แรงผลักดันจากลายเส้นที่บังโคลนหน้ารถซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภายนอกรถยนต์ เข้าไปสู่ภายในรถยนต์
ส่วนประกอบของภายในรถยนต์ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของโครงร่างด้วยเทคนิคด้านสถาปัตยกรรม
ทุกๆส่วนประกอบถูกออกแบบดีไซน์ให้มีความสัมพันธ์กันทั้งด้านของลายเส้น/พื้นผิวและรูปร่าง
ความขัดแย้งของวัสดุส่วนใหญ่เกิดจากความตั้งใจของนักออกแบบ
เช่น สีขาวตัดกับสีดำแสดงออกถึงความตั้งใจของนักออกแบบได้อย่างเด่นชัด